ชมเทพีเสรีภาพ คุณเคยได้เห็นเทพีเสรีภาพของจริงแบบใกล้ชิด มาก่อนหรือเปล่า ?

ชมเทพีเสรีภาพ อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา มันเป็นจุดหมายของนักเดินทางทั่วโลก

ชมเทพีเสรีภาพ

ชมเทพีเสรีภาพ บอกได้หรือว่า การไปเยือนสถานที่แห่งนี้ของคุณจะถือว่าเป็น การที่คุณสามารถไปยืนอยู่ตรง จุดแลนด์มาร์คที่มี ความสำคัญมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะ ” เทพีสันติภาพ ” ( Statue of Liberty ) คืออีกสถานที่หนึ่งของการ แนะนำที่เที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จะต้องไม่พลาดถ้าหากมา เที่ยวอเมริกา สำหรับการเดินทางมาเที่ยวชม มันเป็นอนุสาวรีย์ที่มี ความยิ่งใหญ่ต่อ ความรู้สึกของประชาชน ชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก

มันคือของขวัญ เทพีเสรีภาพ pantip ชิ้นสำคัญที่รัฐบาลฝรั่งเศสยินดีที่จะส่งมอบ เทพีเสรีภาพ ปารีส ให้กับพลเมืองชาวอเมริกันทุกคน ในวาระโอกาสของ การเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ซึ่งเป็นวันชาติของ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอก ที่ประเทศในแถบทวีปยุโรป ได้ส่งมาเป็นของกำนันให้กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันในเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ เป็นผลงานประติมากรรม เทคนิค การสร้าง เทพีเสรีภาพ ประเภทโลหะสำริดที่ได้รับ การออกแบบและก่อสร้างมา ให้เป็นรูปแบบของ ” เทพีลิเบอร์ตาส ” ( Libertas ) ซึ่งเป็นเทพีตาม ความเชื่อในเรื่องของเสรีภาพ ในอารยธรรมโรมันโบราณนั่นเองโดยตัวเทพีมี การสวมเสื้อคลุม ที่มือข้างขวาชูคบเพลิง ที่มือข้างซ้ายได้ถือเอาแผ่นจารึก คำประกาศอิสรภาพของ ประชาชนชาวอเมริกันไว้

โดยมีตัวอักษรจารึก เอาไว้อย่างชัดเจนว่า ” JULY IV MDCCLXXV I ” หรือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 ที่ข้อเท้าด้านหนึ่ง มีโซ่ที่ขาดแล้วล่ามเอาไว้ซึ่งเป็น การแสดงออกถึง การหลุดพ้นจากการเป็นทาส ที่ศีรษะมีมงกุฎ 7 แฉก สื่อความหมายถึงท้องทะเลทั้ง 7 หรือว่าทวีปทั้ง 7 แห่งบนโลกด้วย ความหมายมากมาย ที่แฝงอยู่บนชิ้นงานอนุสาวรีย์แห่งนี้มันจึงมี ความสำคัญเป็นอย่างมาก

และองค์การยูเนสโกก็ได้มี การประกาศขึ้นทะเบียน ให้อนุสาวรีย์แห่งนี้ เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2527 ยังความปลาบปลื้มภูมิใจ กับประชาชนชาวอเมริกันทั้งประเทศ โดยในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เป็นจำนวนมาก ที่เดินทางมา เที่ยวเทพีเสรีภาพ เพื่อจะเยี่ยมชม ความยิ่งใหญ่ของอนุสาวรีย์แห่งนี้ อีกทั้งยังเก็บภาพถ่ายกลับไป ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาได้มาเยือนประเทศที่มี ความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

Artist Em