เที่ยวบุโรพุทโธ พุทธศาสนสถาน บุโรพุทโธ เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกที่งดงาม

เที่ยวบุโรพุทโธ ทำให้สามารถรู้ว่า บุ โร พุ ท โธ เป็น ศาสน สถาน ที่เกี่ยวข้อง กับ ศาสนา ใด

เที่ยวบุโรพุทโธ วันนี้เราได้พา ทุกท่านทางไปเที่ยว ศาสนสถาน ที่เรียกว่าเป็นสถูป ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง บุโรพุทโธ ถ้าจะพูดว่าที่นี่ เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่พวกนักแสวงบุญ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยว ต่างมาเยี่ยมชม บุ โร พุ ท โธ การเดินทาง ส่วนใหญ่ก็เป็น รถยนต์จากการ์ต้า

เพราะว่าที่นี่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แห่งหนึ่งเลยของ ประเทศอินโดนีเซีย มหาสถูปบุโรพุทโธ ตั้งอยู่ใจกลาง ของเกาะชวา ตามหลักฐานคิดว่า น่าจะสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1293 – 1393 เป็นสถานที่สำคัญ ทางของพุทธศาสนา นิกายมหายาน

เที่ยวชมศูนย์รวมใจ ของชาวอินโดนีเซีย และไปถ่าย ภาพ บุ โร พุ ท โธ ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยวบุโรพุทโธ

พระสถูปแห่งนี้ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย ของพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ไศเลนทร สันนิษฐานว่า น่าจะอยู่ในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 7 – 9 ได้รับการสร้าง มาจากหินภูเขาไฟ ที่ใช้ไปถึง 2 ล้านตารางฟุต ที่มีฐานแบบสี่เหลี่ยม มีความกว้างที่ด้าน 121 เมตรมีความสูงถึง 403 ฟุต

รูปทรงของมหาสถูปนี้ เรียกกันว่าทรงพีระมิด โดยรอบของสถูปแห่งนี้ เป็นลานที่สร้าง ลดหลั่นกันไปถึงแปดชั้น และในบรรดา แปดชั้นที่ว่านี้ก็ยังมี 5 ชั้นด้านล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยมและสามชั้นที่เหลือนั้น เป็นลานแบบวงกลม ด้านบนสุดก็คือสถูป ที่มีความสูงถึง 31.5 เมตรกันเลยทีเดียว

มีความเชื่อกันต่อ ๆ มาว่าการสร้าง พระมหาสถูปแห่งนี้ จำลองแบบมาจาก แผนผังของจักรวาล และอำนาจของ พระอาทิพุทธเจ้า ซึ่งน่าจะหมายถึง พระพุทธเจ้าที่ ทรงสร้างโลกตาม ความเชื่อของลัทธิมหายาน

เรียกได้ว่าเป็น อีกสถานที่ท่องเที่ยว ที่บรรดานักท่องเที่ยว เดินทางกันมา จนถึงอินโดนีเซียแล้ว ก็ไม่น่าจะพลาด มาเยี่ยมชมที่นี่ กันอย่างแน่นอนเลยครับ เพราะนอกจาก ได้รับความสงบร่มรื่นแล้ว ยังได้มีโอกาส ตามรอยศิลปะและ วัฒนธรรมของชวา ที่ติดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกอีกด้วยนั่นเองครับ

ซึ่งการเดินทาง เพื่อจะไปเยี่ยมชม และตามรอย ความเป็นมาเป็นไป ของสถูปแห่งนี้ ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ จาการ์ตา ไปบุโรพุทโธ ก็ต้องใช้เวลา ในการเดินทางอยู่ที่ 7 ชม.ครึ่งกันเลยทีเดียว เพราะว่าห่างกันถึง 530 กม.

บทความพิเศษ แนะนำที่เที่ยว และ เที่ยวเอเชีย

—*—อ้ายตัวกลม