Shibam สถานที่สำคัญๆ จากทั่วทุกมุมโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สถานที่สวยงามตามธรรมชาติ และทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม

Shibam

Shibam สถานที่สำคัญๆ จากทั่วทุกมุมโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

Shibam สถานที่สำคัญ ในแต่ละปี Shibam tourism องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ หรือยูเนสโก้จะพิจารณาสถานที่สำคัญๆ จากทั่วทุกมุมโลก ที่มีการเสนอชื่อเข้ามา เพื่อผ่านการพิจารณา ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Shibam Yemeni มีทั้งสถานที่ที่สวยงามตามธรรมชาติ และทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม และในขณะเดียวกัน มรดกเหล่านี้ ก็มีความเสี่ยงตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามจากภยันตรายต่างๆ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมของเอเชีย ที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย

Shibam

Old Walled City of Shibam เมืองเก่าชิบามเยเมน

Old Walled City of Shibam เมืองเก่าชิบามเยเมน แมนฮัตตันแห่งทะเลทราย เมืองเล็กๆที่ล้อมรอบ ด้วยกำแพงเมือง เก่าหนาแน่นไปด้วย อาคารทรงสูงในแนวตั้ง ที่สูงเท่ากับตึก 7 ชั้นในบางตึกอาจสูงถึง 30 เมตร ชั้นล่างเอาไว้เก็บ ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย มีเหลี่ยมมุมที่แข็งแรงคล้ายกับป้อมปราการ Shibam Yemeni

โดยสร้างจากอิฐ ที่ทำจากดินโคลน และหญ้าแห้งมา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 จนได้รับการขนานนาม จากนักสำรวจชาวอังกฤษ ที่ว่าคล้ายกับ แมนฮัตตัน ในสหรัฐอเมริกา  Shibam tourism ที่เต็มไปด้วย ประชากรและตึกที่หนาแน่น

และนี่เป็นตึก ที่อยู่กลางทะเลทราย อาระเบีย ที่มีการออกแบบ วางผังเมืองและ เทคนิคการก่อสร้าง Mud bricks ที่วางแผนมาแล้วเป็นอย่างดี สร้างอยู่บนเนินหิน ขนาดใหญ่บนที่สูง ที่จะช่วยป้องกันน้ำท่วม ในฤดูน้ำหลาก Manhattan of the desert และยังสามารถ มองเห็นการรุกราน จากศัตรูได้อย่างชัดเจน ในระยะไกล

ตัวอาคารที่ทำจากดิน แม้จะแข็งแรงทนทาน เมื่อตากแดดจัด และช่วยให้ภายใน มีความเย็นเพราะผนัง ที่ทำจากดิน ลดอุณหภูมิ ที่ร้อนแรงของทะเลทราย ได้เป็นอย่างดี Marib แต่เมืองชิบาม ก็เสี่ยงที่จะต้อง เผชิญกับสภาพ ภูมิอากาศที่แปรปรวน จากการกัดเซาะ จากลมมรสุม ฝนภาวะน้ำท่วม ตลอดจนภัยจาก สงครามการเมือง และการยิงถล่ม ของฝ่ายที่ขัดแย้ง กันในเยเมน

Shibam

History Town of Zabid อดีตเมืองหลวงของ เยเมน

History Town of Zabid เมืองประวัติศาสตร์ แห่งซับบิดเยเมน อดีตเมืองหลวงของ เยเมน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13-15 ร่วมสมัยกับ กรุงสุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา ตอนต้นของไทย ตั้งอยู่บนที่ ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำลำคลองมากมาย มีการสร้างเมือง อย่างแน่นหนา

มีประตูเมือง สี่ด้านในด้วยอาคาร สถาปัตยกรรม อันโดดเด่น มีมัสยิดสำคัญ ศูนย์รวมจิตใจอยู่กลางเมือง My Son Sanctuary ตลอดจนเป็นแหล่ง ศิลปวิทยาการ ที่สำคัญของอาหรับ และมุสลิม ทั้งในด้านการทหาร และประวัติศาสตร์ โบราณคดี

เป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยอิสลาม ที่สำคัญในภูมิภาค ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอนุรักษ์ เอาไว้โดยเมื่อปี 2020 เมืองประวัติศาสตร์ แห่งนี้ต้องเผชิญกับ น้ำท่วมครั้งใหญ่ และเสียงที่อาคารต่างๆ จะพังถล่มลงมา

Shibam

Shibam สถานที่สำคัญๆ จากทั่วทุกมุมโลก Old City of Sana’a Historic เมืองเก่าซานาอา 

Old City of Sana’a เมืองเก่าซานาอา เยเมน เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาสูง 2,200 เมตร มีผู้คนอาศัย อยู่มานานกว่า 2500 ปี โดยในช่วงคริสต์ ศตวรรษที่ 7 และ 8 เป็นศูนย์กลางที่สำคัญ ในการเผยแพร่ ความศรัทธาที่มีต่อ ศาสนาอิสลาม ในดินแดนนี้

เป็นเมืองเก่าที่ ส่งผ่านมรดกทางวัฒนธรรม และการปกครอง ผ่านมาทางมัสยิด ในเมืองที่มีถึง 13 แห่งรวมถึงโรง อาบน้ำสาธารณะ 14 แห่งและบ้านที่มีกว่า 6000 หลัง ทั้งหมดดูเรียบง่ายแต่งดงาม

โดยอาคารส่วนใหญ่ สร้างขึ้นจากดิน ที่ผ่านการอัดแน่น เพื่อนำมาทำเป็นผนัง ส่วนหอคอยก็ ทำมาจากอิฐดินเผา เชื่อมด้วยปูนแบบโบราณ โดยมีฐานเป็นหินขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคนี้ ทำให้สร้างอาคาร ได้หลายชั้นซ้อนกัน

ยังคงสภาพความเป็นเมือง ที่มีผู้คนอยู่อาศัย อย่างหนาแน่นจน ถึงปัจจุบัน จึงทำให้เป็น เรื่องยากที่จะ จัดระเบียบในการป้องกัน และอนุรักษ์เขตเมืองเก่า จากความเจริญของโลกยุคใหม่ ที่มีการสร้างอาคาร อันทันสมัยอย่าง โรงแรมหรือสัญญาณ โทรคมนาคม ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสี่ยงที่จะ ต้องเผชิญกับภัย จากสงครามและ น้ำท่วมด้วยเช่นกัน

Historic Centra of Shakhrisyabz ศูนย์ประวัติศาสตร์ ชาคลีซับ อุซเบกิสถาน ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต แยกตัวออกมาเมื่อราว 30 ปีมานี้ แต่ว่าชาคลีซับ มีประวัติความเป็นมา ย้อนหลังไปไกลกว่า 2000 ปี ที่นี่เป็นศูนย์กลาง ทางวัฒนธรรม และการเมือง ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม จากประเทศจีน ไปยังยุโรป

มีความรุ่งเรืองสูงสุด ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15สะท้อนให้เห็นภาพ สถาปัตยกรรม ของกลุ่มอาคาร ที่มีการวางผังเมือง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามสไตล์อิสลาม ในภูมิภาคเอเชียกลาง

ที่นี่มีทั้งมัสยิด ตลาดสุสานอนุสาวรีย์ และบ้านโบราณ ในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันชาคลีซับ กำลังถูกการพัฒนา เมืองรุกล้ำเข้ามา ในเขตประวัติศาสตร์ อาคารเก่าแก่ที่ สร้างด้วยไม้จำนวนมาก ถูกทำลายลง และสร้างขึ้นมาใหม่ อย่างขาดความรู้ ทำให้โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ได้รับความเสียหาย และต้องการการซ่อม แซมที่ถูกต้อง

Hebron/Al-Khalil Old Town ภายใต้การปกครอง ของปาเลสไตน์ 

Hebron/Al-Khalil Old Town เมืองเก่าเอาว์คาลิน เฮบลอนด์ ปาเลสไตน์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ในเขตเวสต์แบงก์ ภายใต้การปกครอง ของปาเลสไตน์ เป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของโลก ที่มีอายุกว่า 3000 ปีก่อนคริสตกาล

ผ่านการปกครอง ของโรมัน ยิว ครูเสดและสุลต่านมัมนุก เป็นเมืองเก่าที่สร้างจากหินปูน เป็นที่ตั้งของ โบราณสถานสำคัญ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของผู้นับถือศาสนายิว คริสต์และอิสลาม ได้แก่มัสยิดอิบราฮิม และสุสานต้นตระกูล อับราฮัม

เป็นจุดยุทธศาสตร์ ของความขัดแย้ง เนื่องจากมีชาวยิว ในอิสราเอล เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในขณะที่ชาวปาเลสไตน์ เป็นผู้ปกครอง และทันทีที่ยูเนสโก ประกาศให้เมืองโบราณนี้ ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกเมื่อปี 2017 ก็ได้รับเสียงคัดค้าน ทวงถามถึงความเหมาะสม จากรัฐบาลอิสราเอลและสหรัฐ

หมู่บ้านบาเทียปาเลสไตน์ พื้นที่เกษตรกรรม บนที่ราบสูงอันเก่าแก่ ของชาวปาเลสไตน์ Abu Mena เป็นแหล่งที่มาของน้ำ สำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค มีชื่อเสียงในการปลูกมะกอกและองุ่น สำหรับนำไปทำเป็นไวน์

จึงได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก โดยระบุว่าเป็นดินแดนแห่ง มะกอกและเหล้าองุ่น กรมพิทักษ์ทางวัฒนธรรมทางตอนใต้ ของกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งพยายามอนุรักษ์วิถีชีวิตการทำฟาร์มเกษตรกรรม แบบดั้งเดิมเอาไว้

เช่นการเพาะปลูกแบบ ขั้นบันไดตามแนวเขา และระบบชลประทาน แบบโบราณในการส่งน้ำ ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง จึงนับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เสี่ยงจะสูญสลายไปตามกาลเวลา และวิถีชีวิตสมัยใหม่

สำหรับมรดกโลก ที่อยู่ในบ้านเราอยากอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยและพระนครศรีอยุธยา แม้ยูเนสโก้ จะไม่ได้กำหนดให้อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย แต่เราคงไม่จำเป็นต้องรอให้วันนั้นมาถึง เป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคน ที่จะต้องช่วยกัน ดูแลมรดกทางวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษส่งมอบมาให้ อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ เพื่อส่งต่อไปยังลูกหลาน ของเราต่อไป

Miss M